Wanneer gebruik maken van een restauratie architect?

Wanneer gebruik maken van een restauratie architect?

Restauratie architect

Een restauratie architect werkt veelal in opdracht van de overheid, de gemeente of een organisatie. Deze experts worden ingeschakeld als er een renovatie plaats moet vinden aan een cultuurhistorisch gebouw of aan een pand dat valt onder cultureel erfgoed. Het werk wat een restauratie architect verricht is meer gespecialiseerd dan de taken die de regulier architect uitvoert. Bij het restaureren van oude panden is veel inzicht en expertise nodig. Om de oude elementen van het pand te laten integreren met nieuwe functies, moet er voorafgaand aan de restauratie een diepgaand onderzoek plaatsvinden. De restauratie architect kijkt hierbij naar de haalbaarheid van het project, welke elementen of karakteristieke bouwstijlen behouden kunnen blijven of welke juist niet. Dit bouwhistorisch onderzoek kan uit verschillende fasen bestaan om het pand zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de uiteindelijke restauratie.

 

Bouwhistorisch onderzoek door een restauratie architect

Tijdens het uitvoeren van het bouwhistorisch onderzoek, wordt er altijd rekening gehouden met de mogelijkheden die het pand heeft, de historische waarde en de wensen en eisen van de eindgebruiker. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden, richt de restauratie architect zich ook op de cultuurhistorische waarde die het pand heeft. Om deze zoveel mogelijk intact te kunnen houden, is het soms noodzakelijk om de plannen voor de restauratie te wijzigen. Zo ontstaat er een goede balans tussen de authenticiteit en de nieuwe bestemming van het pand. Een restauratie architect houdt zich daarnaast ook bezig met het bewaken van het budget. Als deze al vroeg tijdens de restauratie buiten de grenzen lijkt te gaan, kunnen de plannen tijdig gewijzigd worden.

 

De restauratie architect stelt een gebrekenlijst op

Tijdens het restaureren van monumenten en oude gebouwen is het ook van belang dat er een gebrekenlijst wordt opgesteld. Deze lijst kan opgemaakt worden voor het gehele pand. Ook kan er een gebrekenlijst opgesteld worden per element. Aan de hand van dit onderzoek kan de architect in samenspraak met de opdrachtgever bepalen welke onderdelen aangepakt worden en welke materialen daarvoor het beste kunnen worden gebruikt. Zo weet een eindgebruiker of opdrachtgever zeker dat het pand naar behoren wordt gerestaureerd, zonder dat hierbij authentieke onderdelen en karakteristieke elementen verloren gaan. Een restauratie architect is daarmee onmisbaar bij het restaureren, verduurzamen of herbestemmen van allerlei soorten cultureel erfgoed of waardevolle monumenten. Oud en nieuw gaan op deze manier hand in hand terwijl de geschiedenis van het pand of het gebouw behouden blijft.

DoraPengel

Geef een reactie